S e n e s t e  n y t

Forsiden

Seneste nyt

Foreningen

Kalender

Kik indenfor

Bestyrelse

Kontingent

Love

Fuchsia haver

Udstillinger

år 1999

år 2002

Bliv medlem

Dansk Fuchsia Selskab

Link til andre

Advarsel – vær forsigtig med at tage stiklinger med hjem fra udlandet

Galmiden som i 2004 var i 11 have i Bretagne, har nu, selv om alt i de to haver blev brændt, bredt sig til de engelske kanal øer og er senest konstateret i haver nær Kassel i Tyskland. Læs nærmere på Dansk Fuchsia Selskab hjemmeside www.fuchsia.dk

------------------------------------------------------------

Fuchsia galmide, som i en årrække har huseret i USA - hvor angrebet har fået mange til at stoppe med dyrkning af Fuchsia – og som nu også er konstateret i Bretagne i Frankrig.

Miden stammer fra Brasilien fra de vilde fuchsia og blev ført til Californien. Kendetegnende for sygdommen er, at miden angriber de bløde dele af planten, og at angrebne viser sig som en blære, lille kugle eller pose gal og bladene kan blive behårede, en behåring der opstår som en følge af en kemisk injektion fra miden. Miden er meget lille og kan kun ses under forstørrelsesglas eller mikroskop. Tilstedeværelsen af miden kan alene konstateres ved de deforme plantedele.

Miden bider i de bløde plantedele og indsprøjter en kemisk væske, der får planten til at vokse og danne en gal. Miden lever i galen af plantesekret, som dannes rigeligt inde i galen, som følge af den kemiske injektion fra miden og den ekstra planteoverflade i form af galen.

Miden er nu også konstateret i Bretagne i Frankrig i 11 private haver. Problemet tages meget alvorligt, da der ikke findes noget kendt middel, der kan bekæmpe den. Miden tåler ikke frost og heller ikke stærk varme – men det gør fuchsia jo heller ikke, så det er ikke løsningen.

Den eneste måde at bekæmpe miden på, er at fjerne de angrebne dele af planten og brænde dem. Miden flyttes let fra plante til plante ved menneskelig berøring af angrebne planter, hvor miden kan flyttes bl.a. ved hår på hænderne.

Det er i det angrebne område i Frankrig forbudt at tage stiklinger, og omgåelse af dette forbud straffes med bøde fra 500 EUR og op til 3 års fængsel. Alle fuchsia i de 11 haver i Bretagne skulle nu være brændt for at undgå smitte. Miden synes kun at benytte fuchsia som vært.

Frankrig er et populært ferieland, og det må meget stærk FRARÅDES, hvis der planlægges med en ferietur til eller i nærheden af Bretagne, at fuchsiaelskere tager planter eller stiklinger fra private haver med hjem. Vær også forsigtig ved køb af planter i gartnerier. Ligeledes skal man ikke tage stiklinger med hjem fra USA.

Topskudsmider

Mange oplever topskudsmider i planterne. De angriber som navnet siger de nye skud, hvor de sidder og stikker og suger næring af de friske skud. Det resulterer i total misvækst i toppen af planten og ikke nok med det, de angriber også  knopperne til de kommende blomster.                                                    

  • De skal og kan bekæmpes, og der er to måder. Beskær de angrebne topskud væk, men vær forsigtig. Miderne er mikroskopiske og spredes let til andre dele af planten ved f.eks. hår på armene eller anden berøring

  • Sprøjtning. Du kan købe et sprøjtemiddel hos Gunnar Hagedorn. Ring og tal med Gunnar på 4045 4353

Rust

Rust ses på undersiden af bladene som et let rustfarvet pulver.

Behandling:

  • Ved et let angreb på få planter kan du fjerne bladene men også her tilrådes stor forsigtighed for at undgå at smitte andre dele af planten. Rust overføres let via berøring

  • Når planterne skal i vinterhi sprøjtes de nøgne stammer og jorden i potten med en stærk dosering. Ring og tal med Gunnar Hagedorn