F o r e n i n g e n

Forsiden

Seneste nyt

Foreningen

Kalender

Kik indenfor

Bestyrelse

Kontingent

Love

Fuchsia haver

Udstillinger

år 1999

år 2002

Bliv medlem

Dansk Fuchsia Selskab

Link til andre

Nordsjællands Fuchsiavenner er en selvstændig lokalforening tilknyttet Dansk Fuchsia Selskab. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til dyrkning og formering af Fuchsia - jfr. Lovenes § 2.

Dette formål udmøntes gennem afholdelse af en række møder i løbet af året, hvor vi drøfter forskellige emner af interesse, hører foredrag, ser lysbilleder, udveksler erfaringer, hører om planteformering, beskæring, vinteropbevaring og i det hele taget har et hyggeligt samvær. Ligeledes holdes der stiklinge- og plantebyttedage.

Gennem foreningen møder du således mennesker med samme interesse. Aldersmæssigt spænder vi fra 30 - 85 år.

I sommermånederne er der havearrangementer, hvor forskellige medlemmer viser deres have frem. Her kan der hentes ny inspiration til egen have f.eks. nye Fuchsia sorter, blomster, opstillinger og arrangementer, haveplan mm.

Foreningen tilrettelægger også en gang årligt en bustur, hvor gartnerier og haver i andre dele af landet besøges. Alle arrangementer gennemføres indenfor rimelige økonomiske rammer, der tillader alle, der ønsker det, at deltage.

For medlemskab af foreningen betales et årligt kontingent, der omfatter husstanden.