D a n s k  F u c h s i a  S e l s k a b

Forsiden

Seneste nyt

Foreningen

Kalender

Kik indenfor

Bestyrelse

Kontingent

Love

Fuchsia haver

Udstillinger

år 1999

år 2002

Bliv medlem

Dansk Fuchsia Selskab

Link til andre

Dansk Fuchsia Selskab er en landsdækkende fuchsiaforening.

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for dyrkning af Fuchsia.

Dette formål søges fremmet ved

  • Udgivelse af et elektronisk medlemsblad 4 gange om året, hvor medlemmerne orienteres om udviklingen i fuchsia-verdenen og artikler om dyrkning, formering, gødning, overvintring mm.
  • Årligt elektronisk oversigt med omtale af og adresser på de af foreningens medlemmer der holder "Åben have"
  • Et Bibliotek med udlån af bøger og tidsskrifter
  • Et Videotek med udlån af DVDér/CDér

Dansk Fuchsia Selskab formidler salg af relevant litteratur til medlemmerne såvel i bogform som på CD ROM.

Dansk Fuchsia Selskab afholder årligt mindst 2 møder i skiftende landsdele:

  • Generalforsamling
  • Årsmøde.

For medlemskab af Dansk Fuchsia Selskab betales et kontingent på p.t. 150 kr. om året.

Du kan se mere om Dansk Fuchsia Selskab på adressen www.fuchsia.dk