B e s t y r e l s e

Forsiden

Seneste nyt

Foreningen

Kalender

Kik indenfor

Bestyrelse

Kontingent

Love

Fuchsia haver

Udstillinger

år 1999

år 2002

Bliv medlem

Dansk Fuchsia Selskab

Link til andre

Hvem er de?

... og hvordan kommer jeg i kontakt med dem?

Her er de fire bestyrelsesmedlemmer med adresser, telefonnumre og e-mail-adresser. Tag kontakt til dem! De vil meget gerne have forslag og ønsker, kritik og idéer.

I henhold til foreningens love § 12 vælges bestyrelsesmedlemmer på den årlige generalforsamling for en periode på to år. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er således på valg i ulige år og kassereren og et bestyrelsesmedlem på valg i lige år.

Formand Lisbeth Larsen

Fyrrevej 13, 3660 Stenløse

Mobil 4162 4202

jorn-lisbeth@mail.tele.dk

 

Kasserer Gunnar Hagedorn

Ekkodalen 17, 3450 Allerød

Telefon. 4045 4353

mghagedorn@tdcadsl.dk

 

Sekretær John Ryberg

Nygårdsvej 1 A, 3550 Slangerup

Telefon 2992 5415

john@john9boy.dk

 

Bestyrelsemedlem Niels Monrad Nielsen

Bygaden 34. Nr. Herlev. 3400  Hillerød

Telefon: 2212 3325

nielsmonradnielsen@gmail.com