B e s ø g   o s

 

Forsiden

Seneste nyt

Foreningen

Kalender

Kik indenfor

Bestyrelse

Kontingent

Love

Fuchsia haver

Udstillinger

i år 1999

i år 2002

Bliv medlem

Dansk Fuchsia Selskab

Link til andre

Hvor afholdes møderne

                                   ..........kan jeg deltage uden at være medlem

Af punktet Kalender fremgår hvornår Nordsjællands Fuchsiavener afholder møder i løbet af året med foredrag, debatter m.m. Hvis du måtte have interesse i at komme til stede ved et af disse møder alene eller  sammen med din ægtefælle eller anden ledsager for at høre hvad der forgår, er du meget velkommen, selv om du ikke er medlem af foreningen.

Vore møder afholder vi på Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, Farum i foredragssalen. Du betaler 20 kr. for at deltage. For dette beløb får du kaffe/te og hjemmebagt kage. Der er endvidere mulighed for at købe øl og vand til rimelige priser. 

Du skal blot møde op. Det er ikke nødvendigt at kontakte nogen af os først, men vi vil meget gerne, at du henvender dig til en i bestyrelsen ved mødets start. Hvis du nævner, for den der sidder ved indgangen, at du er gæst, vil vedkommende sørge for, at du får kontakt til et med en af os.

Vi glæder os til at se dig.